Rusty Bunch
Enciklopédia
Enciklopédia : Rusty Bunch

Rusty Bunch


— Rusty Bunch —

Történet

A legendás hajó, amelyről már mindenki hallott történeteket, régen nem a kalózok birtokában volt. Eredetileg a Vararill birodalom rabszolgái készítették el egyenesen az uralkodói család számára, majdnem 1000 esztendővel ezelőtt. A neve is más volt akkoriban: Ar Ronden Var. Ez varill nyelven annyit jelent: az aranycápa. A kapitányi kabin ajtajának belső oldalán a mai napig kivehető az aranyozott cápa metszet, amelyet több ezer név alkot. Minden bemetszés egy-egy rabszolgát takar, mely részt vett a jármű megalkotásában. 

Az Ar Ronden Var korábban a Ar Morwer Crostdar (jelentése: a végzet tábornokai), későbbiekben az Ulcionis Diuine (jelentése: a bosszú istenei), a tíz varill tábornok és ugyanakkor elemi mágus szállítóeszköze volt Yutorig. Eredetileg úgy tervezték, hogy szélsebesen a szigethez érnek és egy csettintéssel eltüntetnek minden yutori ellenséget, azonban a birodalom közvetlen parancsait megtagadó Ar Morwer Crostdar több szigetet is bejárt, majd az Ar Ronden Vart Kenchra-szigetén kötötték ki és más módon, inkognitóban oldották meg a további utaztatást. A többi már történelem. Ők is tudták jól, hogy az akkoriban még elnyomás alatt tartott szigetek közül a független Kenchra kalózszigetnek számított, de bizonyára megvoltak az okok, amiért pont ott, pont akkor hagyták ott a hajót a magányos isighti kikötőben, ahol végül rablók, banditák és kalózok gyülekezete talált rá az átkeresztelt Rusty Bunchra.

Felépítés

Háromárbócos hadihajó, fegyverzete 30 ágyúból áll. Körülbelül 1000 éves és sebezhetetlen. Nagyon gyors járású hajó, mert kisebb méretei ellenére is a sorhajókhoz hasonló nagyságú vitorlázattal szerelték fel. Háromárbócán hét, orrárbócán két keresztvitorlát hord. A hajótest a fenékből, az oldalfalakból, a feneket és az oldalfalakat összekötő hajlásból és a testet felülről lezáró fedélzetből áll. A fenék ívelt kiképzésű. A test elöl az orrban, hátul a tatban végződik, amely szintén ívelten hegyes kialakítású. A hajótest merevségét az alján hosszában végigfutó gerinc és a gerincre merőleges bordák biztosítják. A bordák adják meg a hajótest alakját. A gerinc elöl az orrtőkében, hátul a fartőkében folytatódik. A fedélzetet a fedélzeti gerendák tartják. A bordákra lemezeket erősítettek. Ez egy faépítésű hajó, ami azt jelenti, hogy a gerinc, a bordák, a lemezek és a fedélzet teljes egészében faragott, míves fából készültek.

Sebezhetetlenség

A felvitt felszerelésekre, a szállított rakományokra és a legénységre nem vonatkozik a sebezhetetlenség. Kizárólag a hajótest, a beépített eszközök (például: kormány, lépcső, priccs, belső tartó gerendák), az árbócok, az árbóckosár és a vitorlák képtelenek a rongálódásra. Ez azt is jelenti, hogy koszolodni képes, de alapvetően jó állapotban van az ezer esztendős hajó. Nem nyikorognak a lépcsők, vagy a zsanérok.

A külső tér leírása

A hajó orrában nyilvános latrina található.(Magyarán: pottyantós wc.) Konkrétan két fapad egymással szemben, amelyekre vízre tekintő lyukak vannak vágva; összesen hat darab. A hajósinasok feladata tiszta rongydarabokat tépni, óránként tisztára cserélni a lavórban lévő tengervízet, majd végül a latrina mellé kihelyezni.

A fedélzetre lépcső vezet le, ahol általában nincs szállítmány, vagy lőporos hordó, csak nehezékek és időnként az ideiglenes konyha. A középső árbócon van az árbóckosár, amelyen az őrszemek egymást váltva kémlelik a vizet ellenséget, vagy potenciális célpontokat keresve. Ezt a teret inkább csak közlekedésre használja a legénység.

A tatnál elhelyezkedő "orrkabinban" van elszállásolva a kapitány, ahol külön iroda van számára biztosítva. Az ajtajának belső oldalán a mai napig kivehető az aranyozott cápa metszet, amelyet több ezer rabaszolga név alkot. A kapitánynak biztosítva van saját latrina, íróasztal, priccs, utazóláda és itt találhatóak az iratok és a fontosabb vagyontárgyak, kincsek és pecsétek is.

A felépítmény tetejére lépcsőn vezet az út, ahol a díszes, faragott kormány van. 

A belső tér leírása

A legénységnek szűkösen, de saját kabinokat építettek ki, amelyben található egy priccs, egy utazóláda és egy vödör a szükségleteknek, természetes fényforrásként pedig a kerek kis üvegablakok szolgálnak. A 30 megszámozott kabin a orrtól kiindulva egészen a hajótest közepéig ér be. A bal oldalon a páros, jobb oldalon a páratlan számozásúak foglalnak helyet, tehát 15-15 a felosztás. Középen a fel- és levezető lépcső választja el a kabinokat az ágyúköztől.

Jelenleg összesen 13 ágyú üzem- és működőképes, a maradék javításra szoruló löveg az eggyel lentebbi szinten, a raktér egyik eldugott szegletében van tárolva. A raktér persze más funkcionalitásukban hasznosabb  raktár helyiségeknek is otthont ad, mint például a fegyverszekrény, lőporraktár és az eleségtár is. Ezen tárolóegységek nyitóit mind más őrzi: a fegyverszekrényhez az első tisztnek és a fegyverkovácsnak, a lőporraktárhoz a kapitánynak és a tüzértisztnek, az eleségtárhoz a fedélzetmesternek és a szakács(ok)nak van kulcsa.

A kabinok elrendezése

1.
Kumahr
3.
Yinbalar
5.
Amaris
7.
Raela
9.
Rushi
11.
Ilyana
13.
Jaonos
15.
Gerant
17.
Rhogan
19. 21. 23. 25. 27. 29.
2.
Kandar
4.
Remmas
6.
Julie
8.
Ruana
10.
Thedaras
12.
Vierre
14.
Heirel
16.
Yasten
18. 20. 22. 24. 26. 28. 30.

A legénység

Hierarchia

Kapitány: Tapasztalt, világot járt hajós. Általában a legénység tiszteletből választja meg és ha úgy ítélik, hogy nem hasznos, mint kapitány akkor leváltják. A kapitány négy dologban dönthet: az úticél koordinátáiról, a túszról, az alku jogáról és a visszavonulásról. Minden más esetben az életben maradás törvényei a mérvadóak. 

Első tiszt: A kapitány feltétlen bizalmát élvező személy. Elsődlegesen a kapitány helyettese, másodlagosan ő a kormányos. Feladatai közé tartozik a parancsok, utasítások továbbítása a tüzértiszt és a fedélzetmester számára. A kormányosi kötelezettségeit elhanyagolhatja műszakváltáskor, támadás esetén, vagy egyéb halaszthatatlan ügy megoldásakor. Ilyenkor általában matrózok  és hajósinasok veszik át a másodlagos feladatot. Nála és a fegyverkovácsnál van a fegyverszekrény kulcsa.

Tüzértiszt: Ő felel az ágyúk karbantartásáért, valamint az ő dolga használni azokat.  Mérnökként tisztában kell lennie azzal, hogy hogyan kell arányokban előállítani a puskaport. Matematikai ismereteivel kell kiszámítani az ágyúk röppályáját. Neki és a kapitánynak van csak kulcsa a lőporraktárhoz.
 
Fedélzetmester: A hajó őrmestere és felügyelője. Ő felel a rendért és a fegyelemért. Miután a fedélzetmester megkapta az utasítást a tisztektől, összeállít egy csapatot, hogy elvégezzék a kijelölt feladatot, amire éppen szükség van. Ő felügyeli az őrség- és műszakváltást, neki kell gondoskodni a hajó karbantartás folyamatának zökkenőmentes haladásáról és arról, hogy senki ne lopja meg az eleségtárat. Az eleségtár kulcsának egy példánya nála, a másik a szakács(ok)nál van.
 
Őrszolgálatos: A fedélezeten és az árbockosárban tartozkodó őrök. A létszámuk a hajó legénységétől függően nő és csökken. Általában erős fizikummal rendelkező, képzett harcosok váltják egymást a fedélzeten. A kosárba viszont élesszemű, nyurga és fürge emberek kellenek, akik szükség esetén gyorsan reagálnak. Az árbócot tartó oszlopra fel van erősítve egy hatalmas harang. Veszély esetén az árbócőrnek kell lerohannia és jeleznie. 
 
Navigátor: A hajó irányításáért és a térképekért felelős személy. Ő olvassa le a térképeket és határozza meg, hogy hogyan jutnak el a célterületre, vagy egy adott szigetre. Előfeltétele: minimum 2 nyelven felsőfokon (alsó ponthatár: 75 pont) tudjon.

Hajóorvos: Az egyetlen személy a fedélzeten, akinek külön fizetnek a jelenlétéért. Általában busás összeget adnak pár évnyi szolgálatért. Ő tanult orvos, aki akadémiát is végzett és erről hivatalos papírt tud felmutatni. Ez a pozíció létfontosságú sérülések, járványok idején.

Fegyverkovács: Elsődleges feladata a legénység kézifegyvereinek, mint a balták, a kardok, a lándzsák, a dárdák, a számszeríjak és egyebek karbantartása, javítása, kovácsolása. Munkáját a hajó fedélzetén kell végeznie. A raktárakban vannak a segédeszközök és  egy apró, hordozható kőből készült kohó. Nála és az első tisztnél van a fegyverszekrény kulcsa. Másodlagosan a kötelezettségei mellett besegít ott, ahol éppen szükség van rá: az őröknél, a hajóorvosnál, a matrózoknál, vagy akár az éppen aktuálisan beosztott szakácsnak.

Matróz: A horgony le-, illetve fel húzásával, illetve a kötelekkel, vitorlákkal foglalkoznak. Jó az egyensúly érzékük és többféleképpen is megtanultak csomót kötni. Elismert tagok a tengerészek között, kiknek már jó néhány út van a hátuk mögött. Segítséget nyújtanak és elmondják javaslataikat a kezdő tengerészeknek, hajósinasoknak.

Hajósinas: Újoncok. A vízi életmód számukra egyáltalán nem, vagy csak részlegesen ismert. Általában a matrózok és az őrszolgálatosok keze alá dolgoznak be. Egyéb esetben a fedélzet tisztántartásáért felelősek, illetve az is a hajósinasok feladata, hogy tiszta rongydarabokat tépjenek, óránként tisztára cseréljék a kézmosó lavórokban lévő tengervízet, majd végül a latrina és az eleségtár mellé kihelyezzék őket.  

Szakács: A meleg kosztért felelős személy, vagy személyek. Ha nem szolgál kinevezett szakács a hajón, abban az esetben minden nap, vagy héten a legénységből más személyt kell megnevezni erre a pozícióra. Az eleségtár kulcsának egy példánya a fedélzetmesternél, egy másik pedig a kinevezett szakácsnál, vagy szakácsoknál kell hogy legyen megőrizve. Ha nincs szakács, minden példány a fedélzetmesternél van.

Dobos: A munkavégzésnek ritmust adó naplopó.

Hercegnő

Harang

 • 1x kongatás: Kaja.
 • 2x kongatás: Figyelem. / Műszakváltás
 • 3x kongatás: Veszély!

Billog

"– A legénységünk büszke emberekből áll. A pecsét, amelyet mind viselünk, nem csak dísz. Ez a családunk jele, annak a jele, hogy osztozunk a bajtársaink sorsában és az életünket is kockára tesszük egymásért. Ha valaki bemocskolja ezt a szent esküt, legyen az szent, vagy bűnös, többet nem léphet a fedélzetre! Ezt jelenti a Rusty Bunch tagjának lenni. Megértetted, fiú? – kérdezte Orvaes, az előző fedélzetmester.
 Kandar óvatosan bólintott, de közben le sem vette a szemét az izzó vasról. Kiváló a tűrőképessége, de az életösztöne erősebb. Minden érzéke és gondolata a fájdalom elkerülésére koncentrálódott, de nem hátrált meg. Odatartotta a jobbját, mire valaki egy bőrpántot szorított a fogai közé. Orvaesnek több se kellett máris kezének belső felére, a csuklójára nyomta a billogot. Kandar nem üvöltött, habár a fájdalom szörnyűséges volt. A szeme is bekönnyezett, mire a forróságot hűs, tiszta víz váltotta fel és mindenki nevetésben tört ki, még Kandar is."

A bal oldalon látható billog ötlete az előző legénység szülötte. Az összetartozás és a barátság jeleként viselték. Együtt fogadalmat tettek arra, hogy örökre, míg élnek és azon is túl szolgálják egymást és a Rusty Bunchot és még ha rövid időre egy szigeten ragadnak, mindig visszatérnek. (Ellenkező esetben – max 10 évig várnak – többet nem léphet a hajóra a szabályszegő.) A billogot senkinek nem tették kötelezővé, mert ez egy szabadon választott dolog, de bárki megkaphatta, aki kérte és oda, ahova kérte. Ezt a hagyományt Kandar tovább őrzi az előző barátaitól.

Munkaidő

A legénység négy órás váltásban dolgozik, tehát mivel 24 órából áll egy nap, ezért 12 órát kell ledolgoznia mindenkinek a fedélzeten per nap. Az idő múlását kézi homokórával mérik, és a műszakváltás jelzése gyanánt négy óránként kétszer megkongatják a harangot. A hajósok szervezete ehhez a ritmushoz alkalmazkodott, egy igazi hajós a szárazföldön sem tud soha négy óránál többet aludni.

Élelmezés

A szakács a fedélzeten főz egy homok-alapzatra helyezett tűzszekrényben. Ezt a széltől több oldalra is leereszkedő tető levédi, ami így kunyhóra emlékezthet sokakat. Ez a kunyhó irgalmatlanul füstöl, de legalább minden matróz számára egyértelmű, hogy aznap meleg étel kerül a gyomrába, azonban ha viharos az idő, tilos tüzet rakni, olyankor marad a száraz kétszersült.

A kalózlegénység általában meleg kosztért és kvártélyért dolgozik, tehát jócskán spórolnak az ellátásukon, hiszen csak a rablásokból akad pénz. Az utakra alaposan besózott húst visznek magukkal, aminek elfogyasztása után viszont a legénység igen szomjas lesz. Rakodnak be még kétszersültet, száraz borsót, babot, szalonnát. Jó alaposan fel kell pakolni, mert egy-egy hajóút hosszúra elnyúlhat.

Közvetlenül indulás után még jó az ellátás, mert a legtöbb hajóra friss gyümölcsöt, zöldségeket is berakodnak, ezeket azonban az első héten el kell fogyasztani, mert romlandóak. Ha a tengerészek nem kapnak friss zöldséget, akkor megtámadhatja őket a skorbut, amibe sokan belehalhatnak, ezért visznek hordószámra magukkal savanyított káposztát, amiből az utazás során mindenki kedvére ehet. Általában élő állatokat is visznek magukkal: a hosszabb útra induló hajó fedélzete valóságos állatkertnek számít. Ketrecekben tyúkok, libák, kecskék, juhok, amelyeket az út során ápránként levágnak. Csak amikor már minden elfogyott, akkor nyúl a szakács a száraz kétszersült utált készletéhez.
 A vízkészletek feltöltése is életbevágóan fontos, ám bármennyit is visznek magukkal, a hordókban tárolt víz egy idő után poshadni kezd. Ezért, hogy a friss állapotot meghosszabbítsák faszenet tesznek a vízbe. Minden hajón tartanak bort és rumot is, de ezt óvatosan adagolják, és csak ünnepi alkalmak során juthat hozzá a legénység, mivel az alkohol fertőtlenítőként is hasznosítható és a legtöbbször az ital okozza a matrózok vesztét.

Büntetés

A kalózhajókon tevékenykedő matrózok életét igencsak megkeseríti a folytonos szigorú fegyelmezés. A legkisebb vétségért, engedetlenségért is embertelen büntetés jár: verés, korbácsolás vagy napokra való kikötözés egy cölöphöz étlen-szomjan. Lázadás esetén felsorakoztatják a legénységet, hogy végignézzék a felbújtó büntetését, és okuljanak belőle. A legkisebb késés, hanyagság, kötél elszakítása is – még ha véletlenül is történt – mind-mind büntetést von maga után. Ilyenkor csattog a kilencfarkú macska néven ismert sokágú korbács. Ennek egyetlen ütésétől is vérbe borul a matróz teste. Hat ütéssel az egész hátáról leszedik a bőrt. Ha 12 ütésre ítéltek valakit, az olyan maradandó, mély hegeket okoz, amelyek örök életére a hátán maradnak. Minden hajón található legalább egy ilyen korbács. Általában fedélzetmestertől függ, hogy ez mennyire módi a hajón.

 

Útmutató a tengeri élethez

A főbb széltípusok:

 • Szélcsend – A víz felszíne tükörsima, a szárazföldön a füst egyenesen felfele száll.
 • Fuvallat, szellő – A vízen apró fodrok láthatók. A szárazföldön felszálló füst gyengén ingadozik, a szél alig érezhető.
 • Enyhe szél –  Hosszú, alacsony hullámok, fehér tarajjal. A szél a fák gallyait, kisebb ágait állandóan mozgatja. A fák levelei zizegnek, az arcon érezhető a légmozgás.
 • Élénk szél – Közepesen magas hullámok fehér tarajjal. A nagyobb faágak is mozognak, a levegő mozgása jól hallható.
 • Erős szél  – 40-50 km/h-s szél. Nagy hullámok néhol átbukó tarajjal. Nem ajánlott kihajózni egy halászhajónak, vagy azzal hasonlatos vízijárműnek. A szárazföldön lévő növényzetet erősen megtépázhatja ez a típus.
 • Viharos szél – A hullámok nagyok és a tarajakon összefüggő fehér hab jelenik meg. A kisebb fák törzsei erősen hajladoznak, vékonyabb gallyak letörnek. A széllel szemben nehézkessé válik a gyaloglás.
 • Vihar – 60km/h-s szél felett. Magas, hosszú hullámhegyek, sűrű, fodros hullámokkal. A habok a szélirányhoz igazodva csíkokba rendeződnek. Az egész vízfelület porzik, evezni széllel szemben már esélytelen.
 • Szélvész – A vízfelület fehéren porzik, hosszú, átbukó tarajokkal, magas hullámokkal. A vizet vízszintesen fújja a szél, a látótávolság nagyon lecsökken, az is pár száz méterre korlátozódik. A vihar gyökerestül forgatja ki a fákat, az épületekben jelentős károk keletkeznek, vagy teljesen eltörlődnek a föld felszínéről.
 • Orkán – Az egész vízfelület fehéren porzik. A szél letépi és elfújja a hullámtarajokat. A látótávolság gyakorlatilag megszűnik. Súlyos pusztításokra lehet számítani, mivel ez egy természeti katasztrófával ér fel.

A főbb szélirányok:

 • Szembeszél: szemből, vagy közel szemből érkező szél, a hajó orrától nézve kb. 0-40 fok közötti tartomány. A hajó nem halad, de fékezésre és a vitorlák fel- és lehúzására a szembeszél az alkalmas szélirány.

 • Krajc: ferdén előlről érkező szél, kb. 45 fokban.
  A hajó a szél felé vitorlázva eddig a szögtartományig képes vitorlázni, élesebben már nem.

 • Oldalszél: oldalról érkező szél, kb. 90 fokban.

 • Raum: ferdén, hátulról érkező szél, kb. 135 fokban.

 • Hátszél: teljesen hátulról érkező szél, 180 fokban.

Bő szélnek nevezzük a hátszelet és raumot.

A vitorlázás fizikai magyarázata

A vitorlán hátszélben tolóerő hat, a többi szélirányban (a szembeszél kivételével) a vitorla két oldala között nyomáskülönbség, azaz felhajtóerő keletkezik. A vitorlázat átadja hajótestnek a keletkező erőt, a hajótest víz alatti része, azaz laterálfelülete alakítja át ezt az erőt előremutató irányú vektorrá, így halad előre a vitorlás hajó. A vitorlákat úgy kell beállítani, hogy felezzék a hajó hossztengelye és a szélirány által bezárt szöget. A hajón nem szögeket mérünk, hanem egyszerűen csak azt nézzük, a vitorlák nem lobognak-e, mivel a hajó „tudja a fizikát”: ha a jól beállított, azaz éppen nem lobogó vitorla állásszögét megmérnénk, az említett felező értéket kapnánk.
Egyszerűbben megfogalmazva a vitorlabeállítás szabályát: a vitorlákat lobogáshatárig kell behúzni.

Ha a vitorlák lobognak, akkor a hajó sebessége csökken, a vitorlákon a behúzókötelek segítségével húzni kell. A szembeszél csak fékezésre és a vitorlák fel és lehúzására alkalmas, haladásra nem. Legalább 45 fokos szögben érkező szélre van szükségünk ahhoz, hogy a vitorlák képesek legyenek befogni a szelet. Ha a szél útirányunk felől, azaz teljesen szemből fúj, egyenesen nem tudunk arrafelé haladni, hanem csak 45-45 fokos szögben (azaz 90 fokos irányváltoztatásokkal) cirkálva tudjuk megközelíteni úticélunkat.

Álló hajóra a valódi szél hat, de haladás hatására a keletkező menetszél ún. látszólagos szelet alakít ki, mely mindig „élesebb”, azaz kisebb szögű, mint a valódi szél. A valódi szél és a látszólagos szél haladás közben csakis teljesen szemből, vagyis a hajó hossztengelyével párhuzamosan fújva lesz azonos irányú. Hátszélben a valódi szél és a menetszél egymás ellen hatnak. A valódi szél iránya a parton lévő zászlók, lobogók állásából könnyen meghatározható, illetve álló hajó széljelzői pontosan mutatják; haladó hajón mindig a kissé élesebb látszólagos szelet érzékeljük.

Az orrvitorla a hajó eleje felé viszi a vitorlázatra ható szélerőből keletkező súlypontot, a nagyvitorla pedig hátrafelé. Ha a vitorlázat súlypontja az árboc mögé esik (pl. a nagyvitorla felülete jóval nagyobb, mint az orrvitorláé) a hajó szél felé forduló hajlamú lesz, azaz luvgirig. Ha pedig a vitorlázat súlypontja az árboc elé esik (pl. a nagyvitorla felülete jóval kisebb, mint az orrvitorláé) a hajó széltől elforduló hajlamú lesz, azaz leevgirig. „Gyárilag” a hajók enyhén luvgirigek, hogy havária esetén (pl. vezető kiesése, kormánytörés, stb.) a hajó szél felé fordulva megálljon. A leegirig hajlam spontán perdüléssel járhat a kományelengedése esetén, ez igen veszélyes! A jól beállított hajón a vitorlázat súlypontja nagyon enyhén az árboc mögött van, a vitorlák egyensúlyban vannak, a hajó nagyon enyhén (biztonsági okokból) luvgirig. Az árboc enyhén hátrafelé döntésével is luvgiriggé tehetjük hajónkat, előredöntésével pedig leegiriggé. 

A vitorláshajó főbb részei és felszerelései

Csapásirány: ahonnét a szél „belecsap” a vitorlákba.

A hajótest jobb és bal oldalának elnevezése:

 • menetirány szerinti jobb oldal: adó oldal
 • menetirány szerinti bal oldal: kapó oldal

Ha a hajó jobbról kapja a szelet, akkor bal oldalára dőlve halad, tehát a kapó oldalon megy.

 • Jobbcsapás: a szél jobbról érkezik, a hajó bal oldalára dől (kapó oldal), a bum balra áll. 

 • Balcsapás: a szél balról érkezik, a hajó jobb oldalára dől (adó oldal), a bum balra áll. Kitérésre kötelezett helyzet találkozáskor.

Állókötélzet:

 • Forstág: előremerevítő sodronykötél
 • Vantnik: oldalirányba merevítő sodronykötelek
 • Achterstág: hátramerevítő sodronykötél

Mozgókötélzet: 
(a baumtól az árboc felé haladva)

 • dirk: „pihentető kötél”, álló hajón a baumot emeli
 • alsóél feszítő: a nagyvitorla alsó élét feszíti
 • reff 1: a vitorlázat kisebb mértékű kurtítására szolgál
 • reff 2: a vitorlázat nagyobb mértékű kurtítására szolgál
 • grossfall: a nagyvitorla felhúzókötele
 • első szem: nem kötél, hanem a vitorlába préselt karika, a nagyvitorla baumhoz rögzítésére szolgál
 • cunningham: a nagyvitorla első harmadát laposítja, kevés hajón használják
 • alba: a baumot feszíti lefelé, ezzel a vitorla középső részét laposítja
 • gross-sott: a nagyvitorla behúzókötele

Nagyvitorla részei:

 • alsó él
 • első él
 • hátsó él
 • latnik: vitorlába helyezhető merevítő lapocskák
 • halfej: vitorlára préselt lemez a vitorla felső részében, a felhúzóköél bekötésére
 • reffkötelek: a vitrola kurtítás közbeni lekötözéséhez

Orrvitorla részei:

 • alsó él
 • első él
 • hátsó él

Baum: Nagyjából vízszintesen üzemelő rúd, profil, mely az adott vitorla alsó élének kifeszítésére és a vitorla szélhez való megfelelő szögbe állítására szolgál.

A nagyméretű (hátsó sarkával az árbocon túlnyúló) orrvitorlát génuának nevezzük, ezt a gyenge szélben használják. Viharos szélben célszerű nagyon erős anyagú, nagyon kis felületű orrvitorlát használni.

Vezetés és az alapmanőverek

A kormányos kezeli a kormányt és a gross-sottot. A kormányos a szél felőli oldalon (luv oldal) legyen, csapásváltáskor álljon át a másik oldalra, menetriánynak mindig előre nézve (kormányt és sottokat elengedni, menetiránynak háttal fordulni tilos).

Alapmanőverek:

 • Élesedés (luvolás) kanyarodás a szél felé
 • Ejtés (leesés) elkanyarodás a széltől
 • Fordulás, azaz csapásváltás a szél felé
 • Perdülés (halzolás) csapásváltás a széltől el


Beggelés: hasznos segédmanőver, szembeszélben álló hajón a vitorlának a hajó hossztengelyére merőlegesen való állítása. Beggelő orrvitorla segít elfordítani a hajó orrát (álló hajó elindításánál fontos), beggelő nagyvitorla pedig fékezni segít.

Haladás vitorlákkal: álljunk széllel szemben, majd a beggelő orrvitorlával fordítsuk a hajót a kívánt szélirányba. A vitorlákat a sottokak segítségével állítsuk a lobogás határára, azaz bő szélben engedjük ki őket a lobogás határáig, nagyed- és félszélben pedig húzzuk be őket, szintén a lobogás határáig.

Fékezés vitorlákkal: szembeszélbe fordulással történik, a hajó tömegétől és a szembehullámzástól függően 4-5 hajóhossznyi út alatt elveszíti sebességét és megáll. Negyedszélben mindkét sott elengedésével, a vitorlák kilobogtatásával is lehet fékezni. Vészfékezés: széllel szembe fordulva, beggelő nagyvitorlával.

Kormányzás vitorlákkal (Megj.: nem alapmanőver, haladó technika!): a vitorlázat súlypontjának előre vagy hátra helyezésével a hajó orra szél felé vagy széltől el kanyarodik (azaz jobbra vagy balra). A súlypontot a fock kiengedésével és a gross behúzásával lehet hátra tenni (=kanyarodás a szél felé), a fock behúzásával és a gross kiengedésével pedig előre (kanyarodás el a széltől).

Teendők viharban: 60 km/h felett már vihar van és a láthatóságot csapadék korlátozza. Érdemes kurtítani a vitorlák felfogó területén és ezáltal a felesleges szélerőt kiengedni. A legénység tagjai kötéllel kötik ki magukat, hogy a hajóról való kiesést minden áron elkerüljék, a hajó erősen reffelt vitorlákkal félszélben vagy közel félszélben halad ilyenkor, tartva a magasságát a parttól. Végső esetben érdemes próbálkozni a lehorgonyzással.

Forrás: Alba Sailing

 
Belépés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Ismeretek
Friss bejegyzések
 
Jegyzetek

 
Legénység
Indulás: 2019-11-24