Mágiarendszer

Történelem

Maen bolygója a körülötte keringő három holddal – melyből csak egy látszik szabad szemmel –, kisbolygókkal, törpebolygókkal, üstökösökkel és meteorokkal, valamint körülbelül 1000 csillagával, köztük a Nappal együtt a mágia összesűrűsödésének és alkotóképességének terméke. A világ lakosai évezredek óta kutatják Maen keletkezésének a titkát. A hajdani – dreqi ohraxi és yutori – tudósok között akadtak olyanok, akik isteni beavatkozásnak tulajdonították a mágiát, míg megint mások egy anyagtalan és érzéketlen energiaként fogták fel, mely véletlenszerűen alkotta élhetővé a világot.

Dreqi Ohraxban a természettudományok robbanásszerű fejlődésének hála rohamosan felgyorsultak az elméletek és a teóriák gyártásai, aminek következtében elkezdtek kísérletezni a mágia felhasználásával is. Kísérleteik csak elvétve jártak eredménnyel, de minden kudarcból tanultak, és fáradhatatlan munkával életre hívták a varázslás tudományát. Ekkor Yutorban még közel sem voltak azon a szinten, hogy mindennapos használati eszközként tekinthessenek a mágiára, sőt! A megvilágosodás korszakáig bezárólag csak elemezték, figyelték az esszencia áramlását a földben, a gyökerekben és úgy általánosan a természetben. Nem tudták, hogy idomításra is alkalmas a nyers energia.

A történelem folyamán ugyan akadt rá példa, hogy a mágia felhasználása okozott némi konfliktushelyzetet, azonban napjainkban már nem szít viszályt e téma. Dreqi Ohraxban már évszázadok óta mindennapossá vált a mágia használata, míg a Yutori Birodalomban ugyanez még gyermekcipőben jár a korlátozott a tanulási lehetőségek végett, de az a néhány közrendű mágus, akiket kineveltek, hasznos tagjai a társadalomnak, míg az isteni szerepkörben tetszelgők egyenesen félelmet keltenek.

Ellenállás

Az idő előrehaladtával akadtak olyanok is, akikben gyökeret vert a félelem a mágusok hatalma végett és titokban kezdték vadászni, felkoncolni, megcsonkítani a fiatal, kevésbé tapasztalt varázslókat és a boszorkányokat. Az nem számít, hogy tiszta, vagy bemocskolt lelkű mágusokról van szó és az sem miért tanultak mágia használatot; egy a lényeg: többé soha ne gyakorolhassák. A mozgalomban nincs kiemelkedő faj, de alapvetően százalékos arányban a mortemek vannak a legtöbben. Erőszakos, titkos társaság az Ellenállás (juroe: Renitentia; varill: Karnortario), melynek nincs kinevezett vezetője. Nem ismernek kegyelmet, még magukkal szemben sem. Kemény, durva és kegyetlen mind fizikális, mind mentális edzésen mennek keresztül a vadászok, akik csatlakozni óhajtanak az Ellenálláshoz. Minden városban akadnak pince bázisok, ahol titokban információcsere és tanulás céljából össze tudnak gyűlni ezen romlott lelkek.

„Ne feledjétek, jó emberek: a tűznek fénye eloszlat minden homályt, felfed minden hamisságot, leleplez minden méltatlan s romlott lelket. Még azok a fertelmes vonzódások sem menekedhetnek meg a fényétől, s szintúgy nem az egyszerű lelkek elámításában oly igen jártas boszorkák, vagy a rosszféle nők, kik az utcákat jára megszédítik  a férfit bájaikkal. Tagadjátok hát meg a mágia hamis és rontó hatalmát, s födjétek el testeteket, hogy látása bűnös gondolatokat ne ébresszen! Ha így tesztek, akkor az Ellenállás néktek is megmutat minden szörnyet és gonoszt, ha nem titeket is elemészt a pusztítás, ami kijár!”

– Ellenállás propaganda

Megnevezések

A mágus-t, a merwin-t, vagy a mágiahasználó-t alkalmazzák a leggyakrabban azokra, akik képesek varázsolni. Mindhárom uniszex, tehát ezekkel a jelzőkkel illethetőek mind a nők, mind a férfiak. A varázsló egyértelműen férfi, míg a boszorkány nyilvánvalóan a női megszólítás. A -mester utótag mindkét esetben magasszintű mágiahasználót jelent. Az egyéb megnevezések (pl.: banya) nem feltétlenül rendelkeznek negatív felhanggal.

Mágiaelmélet

A mágia önmagában az abszolút tudást, a beavatottság legmagasabb fokát jelenti. Neki köszönhető Maen és környezetének létezése. A természetben mindenütt jelen van, ugyanakkor kizárólag a világ törvényei és működési elve, azaz az egyetemes igazságok megtanulása, megértése és elfogadása teszi lehetővé a használatát.

Hat különböző mágiatípus van. Az első a vér, mely minden varázslatért áldozatot (vért, vagy életidőt) követel. A második a tér, mely változatos varázslatai mellett még a zsebdimenziók közötti utazásra, vagy utaztatásra is képes a másodperc tört része alatt. A harmadik az idő, mely veszélyt hordoz magában és, ami hatalmat ad dolgok, korok és helyek felett. A negyedik a lélek, az élet és a halál mágiája. Az ötödik a valóság, mellyel megérthetjük az anyag szerkezetét, darabokra szedhetjük, majd újra összerakhatjuk azt valamilyen más formában. A hatodik és egyben utolsó: az elmemágia, mely képes egy másik élőlény tudatába való beférkőzésre és annak befolyásolására.

E hatalmak uralása elsősorban a természettudományok terén alapos háttértudást igényel, amihez társulnia kell önfegyelemnek és magas szintű koncentrációnak is. Ezen feltételek korántsem egyszerű elvárások, viszont szükségesek! Ha a mágus által végzett cselekvés nem éri el a kívánt célt és emiatt a testén keresztül vezetődik le a nyers mágia, az halálos végkimenetelű is lehet, de mindenképpen nyomorító, bénító hatású. (Idegkárodást okoz.)

Erre tökéletes példa Kandar N. Thakore háttértörténetéből kiragadott jelenet, ahol Mazdur megpróbál egy varázslatot, azonban előképzettség és alapos háttértudás nélkül áll neki egy idéző-varázslatnak, amely végül kudarcba fullad:

"Kandar rémálmaiban a mai napig visszhangzik az a sikoly, ami feltört Mazdur mellkasának mélyéről. A vadul kántáló fiú mágiájának természete megváltozott és hirtelen elkezdte felemészteni Mazdurt. Önkívületi állapotban voltak mindketten. Az egyik a sokktól, a másik a fájdalomtól. Mazdur teste ívbe hajolt a fájdalomtól, az ujjai görcsösen kapaszkodtak a puha földbe, miközben az égre emelte az arcát. Rá sem lehetett ismerni. A szemének csak a fehérje látszódott. A bőre ellilult és tekergett, ahogy az erei kidagadtak és látványosan elsorvadtak. Az egész nem volt több pár percnél. Mazdur összeaszalódott teste pedig egyszerűen a porba hullt."

A varázstudomány első alapelve, hogy az energia követi a gondolatot. Az egyén, más néven a mágiahasználó létrehoz egy mentális leírást, képet vagy gondolatban kimondja a varázsszavakat, majd természeti energiát vonz magához – erősebb varázslatok esetén szükségesek a szimbólumok és / vagy a varázsszavak kántálása, hogy transzferként funkcionálhassanak –, amitől az elképzelés valósággá válik.

A varázstudomány második alapelve az egyensúly szabálya kijelenti, hogy mindennel szemben léteznie kell egy azonos – de ellentétes – energiájú erőnek, vagy több, egymást az azonosságig kiegészítőnek. Ez a törvény a mágiában a következőképp valósul meg: ahhoz, hogy a varázslat hatása valahol kifejtődjön, valahonnan azt az energiát el kell vonni (például: az elvarázsolt vizes kulacsban megjelenő édesvizet egy a legközelebbi édesvizű forrásból nyeri a mágia, melyet a vér áldozata és a kulacsban lévő szimbólumok idéznek meg). Ennek értelmében valami nem születhet semmiből!

Szimbólumok

A szimbólumok kiemelkedő szerepet játszanak ebben a világban, ugyanis a bonyolultabb varázslatok esetén (felsőfok – 60 mágiaponttól felfelé) a jelrendszer közvetítői rendeltetéssel szolgál a hirtelen megugró nyers energia és a mágus között. Erre azért is van szükség, mert az élőlények feszültség bírása viszonylag alacsony és minimum idegkárosodást, ha nem azonnali halált okozna a hirtelen impulzus. Ez természetesen nem történhet meg, ha a mágus felkészült testileg (egészséges) és szellemileg (megfelelő előképzettséggel rendelkezik), ráadásul szimbólumokat is használ. A festett jelek célja az, hogy transzferként működjenek, vagyis a mágiát egyenletesen és fokozatosan juttassák el a mágus testébe, keringetéssel finomítsák a nyers energiát, majd onnan a varázslat célállomásába küldjék tovább, lassan adagolva.

Minden mágiatípusnak van egy alap szimbóluma (Illusztráció – fent, balról jobbra olvasva: vér, tér, idő, lélek, valóság és elme), melybe bele kell írni a varázslat ismert szavait, illetve a pontos paramétereket a céltárgyról, vagy -személyről, a helyzetről és az esetleges feltételekről, ha van a varázslatnak erre kitétele és szüksége. A körök és tartalmuk mérete mindig a varázslattól, a hatótávtól és a tartalom mennyiségétől függ. (Például: tárgyak készítése esetén akkora szimbólum kell, amekkora lesz maga a kellék, vagy a feltámasztásnál, ahol egy holtat kell a szimbólumra helyezni nyilván 2 méteres átmérővel minimum rendelkeznie kell, de léteznek 20 centiméteres kisebb jelek is melyeket a bőrbe kell varrni).

A mágia anyanyelve az egész világon a latin, azaz juroe. A nyugati térségen ameran-nak hívják, de nem különbözik a juroetól.

Önfejlesztés

Grimoire

A grimoire /ejtsd: grimoár/ egy, vagy több képzett mágus mester által írt mágiatankönyv, mint például az Albonart Grimoire. A benne foglalt leírások, mint a tudományi alapismeretek, a mágia feltételei, az útmutatók, a szimbólumok és varázsszavak, felhasználhatóak varázslatokhoz elvégzéséhez és egyéb mágikus erővel ellátott eszközök (például: amulettek) készítéséhez. 

A természettudományok, mint a matek, fizika, kémia és biológia esetében jelenleg nincs lehetőség a mások általi oktatásra – később lesz lehetőség az akadémiára járni –, ezeket jelenleg csak könyvekből, azaz grimoirekból lehet megtanulni. A megszerzett tankönyveket tovább lehet adni más karaktereknek, de nem kötelező. A különleges varázslatok jeleit, szimbólumait és egyéb elemeit csak és kizárólag mágusoktól lehet eltanulni, erre is csak küldetéseken / eseményeken lesz lehetőség. 

Tudásszint

Az elixírek és a varázslatok táblázatában található egy 'Pont' és egy 'Tudományok' oszlop. Az előbbi jelzi, hogy mennyi pontot kell összegyűjteni az utóbbi tantárgyaiból. Nem a mágiapontot, tehát a tantárgyak átlagát, kell figyelembe venni, hanem annyi pontot kell elérni azokból a tudományágakból, amelyek fel vannak tüntetve az adott sorban. Kettő, vagy annál több tudománynál, ha például egy sorban 20 pont kell elérni és mellette ott van a Biológia, Kémia, akkor az adott karakter statisztikájában mindkét tudománynál minimum 20 pontnak lennie kell, hogy sikeres legyen az elixír, vagy a varázslat.

  • Alapfok: 20 ponttól

    Az alapfokú mágia célja a hasznos, vagy mindennapi hatások elérése. Ilyen eredmény lehet például az életkörülmények javítása (például: egy pártfogó megidézése, aki elvégzi a napi teendőket).

  • Középfok: 40 ponttól

  • Felsőfok: 60 ponttól

    A felsőfokú, más néven magasabb rendű mágia már körültekintőbb intézkedéseket igényel. Nem elegendő megálmodni, és gondolni valamire, mint az előző két lépcsőfok esetében. Innentől az erős varázslatokhoz szükséges szimbólumok felfestése és a hozzátartozó varázsszavak kántálása elengedhetetlen a kívánt hatás eléréséhez.

  • Mesterfok: 80 ponttól

Extra: Ha egy felhasználónak legalább az egyik karaktere eléri az 50 mágiapontot (a természettudományok átlagának köszönhetően növekszik ez a pont), akkor elérhetővé válik számára a lehetőség, hogy egy 70 mágiapontos mágust kiigényelhessen.

Speciális tárgyak

A talizmánok fontos kulturális és szakrális jelentőséggel bíró eszközök, melyeket varázslók és boszorkányok készítenek el és kivétel nélkül mindig hordoznak magukban mágiát. Az első sorban szereplő amulettekből több tucat is készülhet naponta és a fajbéli szokásoknak megfelelően jutalmazzák ezzel az idegeneket – általában szerencse talizmánokként funkcionálnak, míg a második sorban található ismeretlen helyzetű, mágikus erővel felruházott amulettekből egyetlen egy példány készült évezredekkel ezelőtt. 

Shindar amulett

Mortem amulett

Mogga amulett

Semen amulett

Dryadal amulett

Becsületes a shindar közösség szerint.
Kiváló ökölvívó a
mortem közösség szerint.
Kedves természet a
mogga közösség szerint.
Elsőrangú vadász a
semen közösség szerint.
Kiemelkedő fürkész a dryadal közösség szerint.

Amplus amulett

Firmitas amulett

Repercutio amulett

Gnaritas amulett

Philologia amulett

+ 5 pont / erőnlét / edzés + 5 pont / kitartás / edzés + 5 pont / reflex / edzés + 1 pont / tantárgy tanulás + 5 pont / nyelvtanulás

Elixírek és Gyógynövények

Az elixírek és a gyógynövények széles körben, főként gyógyfüvesek és orvosok körében is ismertek, tehát nem csak a varázslók és boszorkányok képesek elkészíteni, de a nyers mágiával átitatott sikeres főzetek sokkal hatásosabbak. Az alapanyagok sem okozhatnak gondot az átlagos polgároknak, ugyanis szinte kivétel nélkül majdnem minden növény megterem az összes szigeten. Nyilván akadhatnak kivételek, de ebben az esetben ez fel is van tüntetve.

Tárolási technika

Akár szaküzletben vásárolt, akár begyűjtött gyógynövényekről van szó, mindenképp fénytől, nedvességtől mentes helyen kell tárolni azokat. A legalkalmasabbak erre a célra a légmentesen zárható kerámiaedények, vagy a lefestett fiolák. Az üvegeket mindig színültig érdemes tölteni, hogy minél kevesebb legyen benne a levegő, mert az oxigén szintén csökkentheti gyógynövények hatását. A szárított növények minőségüket rendszerint két évig őrzik meg, ennyi ideig lehet őket frissnek nevezni. A megmaradt öregebb gyógynövényeket sem szabad kidobni, mert azokból azért még kitűnő fürdő készül.

Tinktúra készítése

Készítésénél a tiszta növényi részeket (levél, virág, gyökér) finomra össze kell aprítani és vízzel hígított alkoholban (jó minőségű házi pálinkában, vagy vodkában) áztatni. Létezik egykomponensű tinktúra, amihez egyféle gyógynövényt használnak, és előfordul többféle növényt tartalmazó kivonat is. Kitünő tinktúra készíthető a citromfűből, borsmentából, fodormentából stb. Az áztatáshoz széles szájú edényt szükségeltetik használni, mely lefedhető. Az áztatás hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 C°-t! A két hetes áztatási időt követően a keveréket gézen/szövet anyagon kell átszűrni, a visszamaradt anyagot alaposan kinyomkodni. Az így nyert szüredék újra átrostázása nélkülözhetetlen. Egy másik vászonkendőn átszűrve a végeredmény egy áttetsző, általában színes tiszta folyadék lesz, amennyiben nem került bele szennyeződés.

A tinktúrát külsőleg és belsőleg is lehet alkalmazni, általában erősíti, de alkalmanként helyettesítheti is a gyógytea-kezelést. Fő előnye, hogy a növények hosszú ideig, akár évekig eltartható kivonatát tartalmazza. A tinktúrát cseppenként kell bevenni, ezért nagyon fontos az ismert, pontos adagolása. Csepegtethető közvetlenül a beteg nyelvére, vagy fogyasztható teába, gyümölcslébe keverve. Külsődleges alkalmazáskor az előírásoknak megfelelően tehető közvetlenül a bőrre, vagy a használandó krémbe.

Olajos kivonatok készítése

Olajos kivonat készítésekor fontos, hogy a frissen szedett növényeket egy napig szikkasztani kell, hogy ne legyen olyan nagy a víztartalmuk, mert ettől könnyen megpenészedhet a készülő kivonat. A drogot, azaz a hatóanyagot tartalmazó növényi részt aprítani kell. Ez egyrészt azért szükséges, hogy minél több férjen az üvegbe, másrészt a sejtfalak felszakadása megkönnyíti a hatóanyagok kioldódását. Az így előkészített gyógynövényt avasodásra kevésbé hajlamos olajjal kell felönteni. Lehetőleg úgy, hogy teljesen ellepje az aprólékot. A leggyakrabban erre a célra használt olajok: jojobaolaj, olívaolaj, szezámolaj, mandulaolaj. Minden nap, akár többször is rázogatni kell az olajat, majd 2 hét elteltével le kell szűrni – úgy, hogy a növényekben lévő olaj is ki legyen préselve – nagyon sűrű szövésű, nem szöszölő anyagon. Akkor jó, ha nem marad benne növényi rész. A gyógynövény kivonatokat jól zárható üvegben érdemes tárolni, hogy az olajat minél kevesebb levegő érje és így ne avasodjon, penészedjen meg. Az olajos fiolákat meleg, világos helyre ajánlott tenni. Mivel az olajos kivonatokat általában nyáron készítik, amikor a friss növények rendelkezésre állnak, az ideális, ha a balkonra, kertbe kerül az üveg, egy félárnyékos, meleg helyre. Vigyázat, ez nem azt jelenti, hogy a tűző napon kell álljon az üveg, hiszen így az olaj károsodik! 

Tea készítése

Jó tea jó vízből készíthető és ehhez a legkiválóbb alapanyag a hegyi források vize. A kútvíz minősége még egy nagyobb város esetén is erősen ingadozik a különböző helyszínek függvényében, de használható az is, ha már felforrt. A tealeveleket egy edénybe érdemes szórni, de használható megáztatott szűrő ponyva is, ami segít majd a megszabott idő leteltével a szétválasztásban és nem kell utólagosan szűrni, ami mindig kényelmetlenebb. A felforrt vizet rá kell önteni a tealevelekre, vagy a textilbe csavart csomagra.

A leöntött tealeveleket szükség esetén ajánlott megmozgatni, hogy átjárja őket a víz, a levelek kisimuljanak, teljes legyen a kioldódás. Vigyázni kell, hogy ne maradjon túl sokáig állva a leforrázott tea! A különféle teák eltérő áztatási idő alatt oldódnak ki. A tea erőssége nem a tea áztatási idejétől, hanem a felhasznált tea mennyiségétől függ, a hosszú áztatás a savasságot és keserűséget fogja növelni. Így, ha túl sokáig ázik a tea, az keserű és fanyar, ha pedig túl kevés ideig, ízetlen (nem oldódnak ki a megfelelő íz- és aromaanyagok), vizenyős lesz. 

Vízhőmérsékletek és áztatási idők:

– Fekete tea: 100 fok, 3-5 perc
– Zöld tea: 60-80 fok, 1-1,5 perc
– Gyümölcstea: 100 fok, 8-10 perc

Érdekesség: Sok panasz esetében a gyógyfürdő a leghatásosabb kezelési módszer. Ilyenkor is gyakorlatilag teát kell készíteni. A panaszok jellegéből adódik, hogy teljes kádfürdőről lesz-e szó, vagy csak részleges, ülő-, kéz-, lábfürdőről. A fürdőedény méretétől függően adagolhatóak a növények: 1 liter vízhez körülbelül egy marék gyógynövény számolandó. Az ülőfürdő rendkívül hatásos hasi és altesti görcsök esetében, de alkalmazása hüvelyfertőzés, vesegyulladás esetén is ajánlott.

Főzet készítése

Főzet akkor készül, ha kérget, gyökereket, fás részeket kell kivonatolni. Ezeket ajánlatos előbb 1-2 órán keresztül hideg vízben áztatni, puhítani. Ezután a drogot a kellő mennyiségű vízzel együtt felforralni, legalább 2-3 percig forrásban tartani, majd azonnal leszűrni.

Kenőcs készítése

Először meg kell olvasztani az alapanyagot, vagy alapanyagokat (például: disznózsír, méhviasz, gyapjúviasz, fenyőgyanta, stb), ebben az olvadékba kell jól bele keverni a napraforgó olajat, ha netalán kihűlne, fontos újra melegíteni, majd ismét jól össze keverni, végül dupla gézen leszűrni, keveset hűlni hagyni, aztán még folyékony állapotban megfelelő edényben elrakni.

Elixírek és Gyógynövények listája

Név Pont Tudományok Típus Alapanyagok Leírás
Taraxacum 5 Biológia Tea Pitypang Immunerősítő, segít a fejfájáson, a túlzott alkoholfogyasztáson, a tengeribetegségen, a puffadáson, és az emésztési problémákon, de jó komolyabb bajokra is, például magas vérnyomásra, köhögésre, székrekedésre és epehólyag-problémákra. 
A pitypang levele vitaminok és ásványi anyagok gazdag forrása: A-vitamint, D-vitamint; illetve C-vitamint, különféle B-vitaminokat, vasat, szilíciumot, magnéziumot, cinket és mangánt tartalmaz nyomokban. 
Scolymus 5 Biológia Nyers, Tea Articsóka A virágbimbók nyersen való elfogyasztása fokozzák az epe áramlását, segítik a máj egészségét, regenerációját, a levelekből készült teának pedig koleszterin-csökkentő, gyulladáscsökkentő, görcsoldó hatása van. Rendszeres fogyasztása ajánlott mindenki, de legfőképpen a cukorbetegek számára, mivel csak cukorpótló található benne.
Hibiscus 5 Biológia Tea Hibiszkusz A gyümölcstea enyhülést hoz a nyári melegben, erősíti az immunrendszert a magas C-vitamin tartalma miatt, csökkenti a szívbetegségek és a rák kialakulásának esélyét, illetve a vérnyomást, segíti az emésztőrendszer működését, köhögéscsillapító és köptető. Torokgyulladásra is alkalmazzák. Korlátlanul fogyasztható, ami a gyógynövényekről általában nem mondható el.
Rosa canina 5 Kémia, Biológia Tea, Bor Csipkebogyó A magas C-vitamin tartalma miatt az immunrendszer erősítésére, vese- és epekő megelőzésére, vagy meghűléses betegségekre alkalmazható. Korlátlanul fogyasztható, ami a gyógynövényekről általában nem mondható el.
Nauseam 10 Biológia Kotyvalék Békanyál és csirkebél darálék Azonnali, több napon át tartó hányingert idéz elő. A békanyálban elkevert csirkebél darálék hasonlít néhány kuruzsló javasember főzetére, ezért sokan azt hiszik gyógyhatással rendelkezik, azonban ez a gondolat téves. Méregtelenítési folyamatként is alkalmazzák.
Aetate floreo
15 Biológia Tea Hydrastis canadensis, larrea tridentata, purpurea A vérméregzés ellen segít, amennyiben még a korai szakaszban, a szepszis-sokk előtt észreveszik a tüneteket és időben megkezdik a kezelést. A javallott adagolás szerint egy héten keresztül minden negyedik órában egy csésze teát kell meginnia a betegnek. 
Integer aevi 15 Kémia, Biológia, Matek Kenőcs
Plantago, lobelia inflata, althaea officinalis, erős paprika
A vérméregzés ellen segít, amennyiben még a korai szakaszban, pár órával a sérülés után a tüneteket produkáló sebszélekre teszik a pakolást. Ez a módszer kisebb valószínűséggel válik be, mint a tea változat, azonban az esélyek nővelésének érdekében az orvosok ezt is bevetik, ha a beteg állapota még nem érte el a szepszis-sokkot.
Nendum 15 Kémia, Biológia, Matek Tinktúra Komló, 2 adag fecskefű, borsmenta gyökér Órákon belüli felfrissítésre és az állóképesség javítására alkalmas. Mérgezés jelei (elliluló száj, fuldoklás, remegés, esetenként hányás) mutatkozhatnak, ha a tinktúrát túladagolják.
Officinale 15 Kémia, Biológia, Matek Kenőcs, Főzet, Tea Fekete nadálytő A kenőcsös borogatás segíti a csonttörések, húzódások, zúzódások, ficamok, rándulások gyógyulását - erre utal a növény egyik neve is: forrasztófű, illetve az izom-, ideg- és ínhüvely-gyulladásoknál is hasznos.  A fekete nadálytő egyik fő hatóanyaga serkentően hat a vérellátásra, növeli a sejtek regenerációs folyamatait.
A gyökér áztatásos eljárással készült kivonata (főzet) hatásos csonterősítő, csonttörés esetén elősegíti a hegképződést. Hám- és sejtképző hatása serkenti a sebgyógyulást. Visszérgyulladásokra szintén kiváló, de ajánlják toroköblítőnek is.
Marianum 15 Kémia, Biológia, Matek Tinktúra, Tea Őszbogáncs, pitypang, vérehulló fecskefű, articsóka vagy boldófa A tinktúra fokozza az epekiválasztást, és csillapítja a görcsöket. A teaforrázatot enyhe emésztési zavaroknál, valamint az epeműködés zavarainál használják. Kiegészítő kezelésként az idült májgyulladásnál és májzsugorodásnál, májcirrózisnál alkalmazzák. Gyakran társítják más gyógynövényekkel, így például pitypanggal, vérehulló fecskefűvel, articsókával vagy boldófával. Felhasználják még gyógyszeres kezelésben a gyilkosgalóca-mérgezés túlélési esélyének növelésében is. Az őszbogáncsnak mindezidáig semmilyen mérgező- vagy káros mellékhatása nem ismert. 
Palladi 20 Kémia, Biológia, Matek Kenőcs
Fenyőgyanta, méhviasz, olíva olaj, 1 marék körömvirág
Jó reumás fájdalmakra, ízületi gyulladásra, érszűkületre, visszérfekélyre, trombózisra, övsömörre, pikkelysömörre, nehezen gyógyuló sebekre, tumoros daganatokra, izom fájdalmakra, égésekre, napozás utáni leégésre, furunkulusra, szőrtüszőgyulladásra, fiatalkori pattanásra, borotválkozás utáni kipattogzásra, ráncosodra, kézápolásra, rovarcsípések ellen, vagy akár 2 hónapnyi masszírozás után a tyúkszemre, ami ennek köszönhetően lehullik a lábról. A kenőccsel naponta 2-3-szor, vékony rétegben be kell kenni a beteg, fájós testrészt, amíg a tünetek nem javulnak, vagy el nem tűnnek véglegesen.
Lanceolata 20 Kémia, Biológia, Matek Tinktúra, Tea,  Lándzsás útifű A tinktúra jó baktériumölő, gyulladáscsökkentő és sebgyógyító, ezért például összezúzott levele hasznos gyógyír lehet rovarcsípések, kisebb égési sérülések esetén. A teában való oldását nyálkaoldó és köhögéscsillapító, légúti megbetegedések esetén használják. A száj-, toroknyálkahártya gyulladásai esetén öblögetés, gargarizálás javasolt. Személytől függően egy-két hét a becsült hatóidő. Szinte a lehetetlennel határos túladagolni a növényt.
Kioviensis 20 Kémia, Biológia Tea, Olaj Csalán Többek között anyagcsere-problémákra, vér- és vesetisztításra, reumára, köszvényre, bőrproblémákra (ekcéma, viszketés), fekélyre, emésztési problémákra, aranyérre, vesekő megelőzésére, cukorbetegségre és korpásodás ellen, hajnövekedésre alkalmas. Személytől függően egy-két hét a becsült hatóidő.
Purshiana 20 Biológia Tea Kaszkarabokor kérge, vagy mályva virága A kéreg porítva, forró vízben elkeverve az egyik legbiztonságosabb hashajtó, mely 8-12 órán belül kifejti a hatását. Székrekedés ellen, vagy aranyér esetén különösen ajánlott. Nem érdemes túlzottan fogyasztani, mert gyomor panaszokat okozhat hosszútávon!
Lappa 25 Kémia, Biológia Tea, Olaj Bojtorján gyökér  A népi gyógyászat vértisztító orvosságnak, vizelethajtó és izzasztószerként használja. Az orvosok pontosan tudják, hogy remekül serkenti az epe elválasztását, méhelőesés, reuma és bőrbetegségek (például: pattanások, pikkelyes fejbőr) kezelésére is hasznosítható, mivel antibakteriális és gombaölő hatása is van. Olajokkal előállított kivonatait bedörzsölőszerként, fürdőolajként használják az ízületi fájdalmak ellen, de hajhullás, korpásodás kezelésére is alkalmazzák. Mindehhez a szárított gyökerét használják fel, mely órák alatt bebizonyítja jótékonyságát. Túlzott alkalmazás esetén homályos látás, száraz száj és hallucináció is előfordulhat.
Asymptomatic 30 Biológia Tea Bolondzsálya levelek A bolondzsálya levei forró vízben áztatva fejtik ki gyors, nyugtató hatásukat. Csökkenti az ittas állapot okozta rosszullétet, émelygést, tengeribetegséget, vagy az alkoholmérgezést.
Soporosus 35 Biológia Tea Levendula Altatószer. A levendula virágából készült tea idegnyugtató és altató hatású. Forrázatával meg lehet szüntetni az ideges szívdobogást, valamint migrént, szédülést, melankóliát is gyógyít. Vízhajtó hatása is van, ezért akárcsak a citromfű esetében, a levendula tea fogyasztására is igaz, hogy nem érdemes túlzásba vinni!
Opium 40 Kémia, Biológia, Matek Főzet Éretlen mák Máktej. A mák éretlen termésének a levegőn koagulált nedve, melyet forralt vízbe kevernek el és ízesítés gyanánt adják hozzá a tejet. Régóta használatos nyugtató, fájdalomcsillapító, görcsoldó, bódító hatású szer. Szinte azonnal hat. Veszélyes a túladagolása! Örök álomra is kárhoztathatjuk vele a beteget.
Panax 45 Kémia, Biológia Tea Ginseng gyökér A ginzeng gyökérben lévő hatóanyagok kimagaslóan hatékonyan erősítik az immunrendszert, azaz a szervezet ellenálló-képességét, javítják a mentális képességeket - a koncentrációt, serkentik a szexuális vágyat és funkciókat. Egy kis gyökér darab is órákon át tartó éberséget okoz, főleg tealevelek között forró vízben ázva. Sok éven keresztül termesztik, annál értékesebb minél öregebb. 7 éves korában éri el az ideális hatásfokát, de nagyon ritka: csak Yesrie-szigetén terem. Hosszú távú – 3 hétnél hosszabb – vagy magas dózisú szedése fejfájást, szédülést, gyomorpanaszokat és álmatlanságot okozhat.
Luxus 55 Kémia, Biológia, Matek Főzet Sisakvirág, mézbor 8 órán keresztül növeli a női termékenységet. Az alapanyagokat össze kell főzni, leszűrni, majd meginni. Mellékhatásai lehetnek: hányinger, hányás és / vagy gyomorgörcs. A terhes nőknél vetélést okoz!
Magicae margaritas 70 Kémia, Biológia, Matek, Fizika Főzet Állati zselatin és víz Mágikus emlékgyöngy, ami tiszta energia felhalmozódása egy apró burokban, vízzel keverve. Könnyen szétbontható, lenyelhető és emészthető. Jellemzően tudást, vagy más jellegű információt tárolnak benne. Ha a gyöngy csak részlegesen kerül a szervezetbe az információ nem ér célt. Az állati zselatin golyóba töltenek egy kevés nyers mágiát, mely 1 percnyi információt képes elraktározni. Több emlékgyöngy esetén vízben tárolják az egy egységhez tartozóakat. 
Mellékhatásai lehetnek: fejfájás, szédülés, álmatlanság, rossz közérzet, láz, átmeneti vakság, érzelmi túlterhetlség érzése
Detoxify 75 Kémia, Biológia Tea 1 db foltos gomba, zöld penész, tealevelek Csökkenti a mérgezést és a rosszul sikerült elíxirek hatását is eltünteti. Ha időben észreveszik a mérgezés tüneteit, akár a Pharmacum ellen is jó. A foltos gombát darabolni kell, a zöld penészt porítani, míg a tealevelek egyben mehetnek a forró vízbe. Pár órán belül fejti ki jótékony hatását.
Ambrosia 80 Biológia Főzet Bezoár Gyakori mérgek ellenmérge. Hathatós gyógyszer hírében áll, mely biztos, gyors óvszer a mérgezések ellen. A kérődzők gyomrában és beleiben előforduló lerakódás, mely részint kicsapódott sókból, részint szőrből, nyálkából, növényi részletekből keletkezik. Nyersen fogyasztandó és pár óra után hat. 
Pharmacum 85 Kémia, Biológia, Matek Főzet Verbéna, fagyöngy, pár csepp állatméreg, vagy sisakvirág Egy erős kábítószer, hosszú – 8-12 órán át tartó – hatóidővel. A verbéna és a fagyöngy természetes vérnyomáscsökkentő hatásuk miatt kerülnek bele a forró vízbe, míg az állati származék, vagy a csippetnyi sisakvirág porított tartalma a méreg miatt, mely ölésre is alkalmas nagy dózisban. Fájdalomcsillapító és akut feszültségoldó.
A túladagolás tünetei: jeges érzés a vénákban, az izmok bénulása, látás és hallászavar, rángógörcsök, hasmenés, émelygés / hányás, égető érzés a szájban, majd az egész testben és ezt követi a lassú kínhalál.
Cicuta 90 Kémia, Biológia, Matek Tinktúra Bürök, opcionális: tisztesfű és édeskömény
 
Erősen mérgező az egész növény. A szervezetbe kerülése 1 napon belüli bénulásos halálhoz vezethet. Az orvostudományban a foltos bürök nedvét tisztesfű (Stachys officinalis) és édeskömény (Foeniculum vulgare) magjaival keverik össze tinktúrába, s ezt alkalmazzák mérgek ellenanyagaként; 1-2 cseppnyit alkalmaznak köszvényes fájdalmak csillapítására, illetve rákos daganatok kezelésére is. A túladagolás mellékhatása lehet ideiglenes, vagy állandósuló bénulás, illetve halál.
Datura stramonium 95 Kémia, Biológia, Matek Tinktúra Csattanó maszlag termése Erősen mérgező. Régóta ismert hallucinogén hatása miatt kábítószerként is használják, főleg tapasztalatlan, kockázatkereső fiatalok, azonban ez többnyire egy 4-24 óráig tartó, öntudatlan, delíriumszerű kellemetlen állapotot okoz, amely sok esetben vaksággal, vagy halállal végződik. A nem elhanyagolhatóan magas kozkázati tényező miatt a doktorok már nem is használják ezt a kivonatot állandósult remegés(értsd: parkinson-kór ellen - csak ők még ezt a betegséget így nem ismerik név szerint), köhögés, vagy asztma ellenszereként.
Vis Amoris 100 Kémia, Biológia, Matek, Fizika Főzet
3 db fürjtojás, 1/2 dkg valeriána, gyömbér, porított kender, 2 db mandragóragyökér és kristálytiszta esővíz
A Vis Amoris az egyetlen hatásos szerelmi elixír, azonban igazi szerelmet még ezen főzet sem ébreszt. A fogyasztót erős megszállottság ejti rabul az iránt az illető iránt, akit először meglát.
A porított kender felét szórni, míg a gyömbért és a valeriána szálakat bele kell tűzni az edénybe. Azt esővízzel megtölteni, majd megvárni, míg a valeriána szálak kiadják magukból a lét. Ezután azonnal el kell távolítani a szálakat, mert altató hatású lehet. (A valeriána szálak leve úgy jelenik meg, hogy a víz élénk vörössé válik.) A megkavarást követően tűzre kell tenni és a felaprított mandragóra gyökeret beletenni. Végül a fürjtojások héját és tartalmát egyesével óvatosan bele kell pottyantani az edénybe. A leszűrt tartalmat kell meginnia a mágus által kiszemelt személynek.
Azonnali hatású és személytől függően 1-2 naptól egészen hetekig is elhúzódhat a befolyás attól függően mennyire rokonszenvesek egymásnak a felek.
Mellékhatásai: undorérzet a készítővel szemben, émelygés / hányinger, szorongás, félelmek, lehangoltság, súlyosabb esetben pánik rosszullétek, érzékcsalódások, paranoid megnyilvánulások, akár pszichotikus állapot is lehet.

 

 
Palló
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Iránytű

Rusty Bunch

Jelenlegi úticél: Yutori Birodalom, Kenchra-sziget

Megadott útirány: Északkelet, majd 2 hét elteltével kelet

Érkezés várható időpontja:

  • Játékban: M. év A. hó 1. hete 
  • Valóságban: 2021.01.20. 

Időjárás: A kezdődő nyári időszakban a szubtrópusi anticiklonok a nap látszólagos mozgásának megfelelően a pórusok irányába mozdulnak el, ennek hatására ebben a térségben a leszálló, felhőoszlató légmozgások a meghatározók. A térséget a passzátszelek leszálló ága uralja. Mindennek hatására a nyár nagy részében kevés a felhő, sok a napsütés, és kevés a csapadék is, egyes mediterrán éghajlatok alatt a nyár egyes hónapjai akár teljesen csapadékmentesek is lehetnek, ez azonban a vetési hónapra nem teljesen passzol. Nagyjából két hetente egyszer-kétszer lehet számítani kisebb záporokra, ami igazolja a 10%-os páratartalmat. A minimum hőmérséklet 25 C fok, de jellemzően ennél lényegesen magasabb a havi átlag. 

Világtérkép

 
Mancsaft
Indulás: 2019-11-24
 

2019-2020 © Rusty Bunch G-Portal


A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!    *****    A csillagjövõ oldalon,sok asztrológiai, ezoterikus olvasmány,valamint meditációk és megrendelési lehetõségek találhatók!    *****    Kérdezõ horoszkóp, kötetlen beszélgetés mobilon, vagy messengeren, skypeon 5000 Ft. Szeretettel várlak! Kattints hívj!!!    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, horror, blogtippek)    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    A dohányboltos lány új novella. Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Informatika és Informatikus könyvtáros tételek    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar feliratos tartalmak! - SKAM    *****    Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.